'Oda do młodości' - utwór ponadczasowy - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
O aktualnoci wersów "Ody do młodoci" świadczyć może również, że wielu współczesnych poetów nawiązuje do motywów zawartych w odzie. Maria Pawlikowska - Jasnorzewska, trawestuj tytuł utworu wieszcza : "Młośdoci, podaj mi skrzydła"; zaś Tadeusz Różewicz w wierszu "Kto mi związał ręce", sięgając po motyw lotu, ukazuje bezradnoć poetów.

Współcześnie "Oda do młodości" Mickiewicza, nie wzywa już do bohaterskich czynów w obronie ojczyzny. Bardziej czytelna wydaje się ukazana ponadczasowa siła młodości, a także fakt zmiany pokoleń. Starszy człowiek, który "takie widzi świata koło, jakie tępymi zakrela oczy" ustąpić musi miejsca nowym ideom i prądom, bo świat nigdy nie stoi w miejscu. Niezmienną prawdą, którą wieszcz zawarł, jest także przewaga grupy, zbiorowości nad siłą jednostki.

Wersy "Ody do młodości" weszły na stałe do naszego codziennego słownictwa jako "skrzydlate słowa", świadcząc o niemiertelności dzieła młodego poety. Przede wszystkim jest to zasługą ponadczasowej tematyki i poruszonych problemów, a także genialności przyszłego wieszcza. Myślę, że przyszłe pokolenia, podobnie jak my dzisiaj, bez trudu odczytają jego przesłanie, dlatego właśnie może w przyszłoci stać się hymnem młodzieży Unii Europejskiej?

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Droga nad przepaścią w Czufut-Kale - analiza i interpretacja
2  Świtezianka - analiza i interpretacja
3  Wstęp – powstanie i ogólna charakterystyka „Liryków lozańskich”Komentarze
artykuł / utwór: 'Oda do młodości' - utwór ponadczasowy    Tagi: