Bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Wacław Borowy, O poezji Mickiewicza, wyd. 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
2. Juliusz Kleiner, Mickiewicz, t. I-II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1997.
3. Marek Piechota, Jacek Lyszczyna, Słownik Mickiewiczowski, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 2000.
4. Julian Przyboś, Czytając Mickiewicza, serii „Zrozumieć Mickiewicza”, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998.
5. Czesław Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, w serii „Zrozumieć Mickiewicza”, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2001.
6. Jacek Brzozowski, Fragment lozański. Próba komentarza ostatnich wierszy Mickiewicza, [w:] Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Universitas, Kraków 1998.
7. Kazimierz Cysewski, O „Balladach i romansach” Mickiewicza. Interpretacje, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1987.
8. Konrad Górski, Adam Mickiewicz, PWN, Warszawa 1989.
9. Marian Maciejewski, Mickiewiczowskie „czucia wieczności” (Czas i przestrzeń w liryce lozańskiej), [w:] tegoż, Poetyka – Gatunek – Obraz. W kręgu poezji romantycznej, Ossolineum, Wrocław 1977.
10. Mickiewicz. Encyklopedia, Horyzont Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001.

11. Marian Stala, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
12. Zofia Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
13. Zbigniew Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Wydawnictwo Archer, Warszawa 1995.
14. Alina Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, PWN, Warszawa 1998.
15. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm, PWN, Warszawa 1997.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Oda do młodości - analiza i interpretacja
2  XV. Dzieńdobry - analiza i interpretacja
3  Cechy romantyczne w "Balladach i romansach" Adama MickiewiczaKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia    Tagi: